Rekisteriseloste

1.  Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Belizia Oy

Linnanherrankuja 5B
00950 HELSINKI
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Belizia Oy
y-tunnus: 1701436-1
Linnanherrankuja 5B
00950 HELSINKI
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Belizia.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin   käyttötarkoitus)

Belizia.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin   tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen,   yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin   verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi
Belizia.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot,   jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai   Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei   tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Belizia.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on   tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu   käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy   edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on   myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.   Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät   ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt   rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat   lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä   itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta   suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin   henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä   kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään   koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä   kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,   käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,   puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai   rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä   rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon   korjaamiseksi.